Friday, April 4, 2008

פארוטים ראש אדום בוולייר


רק בשיטה הטבעית
כמובן שגם אני רק בשיטה הטבעית רוצה לגדל אותם ולא בעזרת בנגלזים זה אפשרי ומומלץ!! רוב המגדלים מישתמשים גם בגידול פארות פינקים את הבנגלזים אני לא >>רק בשיטה הטבעית