Monday, April 7, 2008

יש דרך טבעית ויש דרך מיסחרית לגדל ציפורים

דרך טבעית
הציפורים, עובדים איתם רק כשהם שנה או אפילו יותר משנה לא משתמשים אפילו בתרופות וגודלים על-ידי ההורים בלבד כשהם יותר משנה הם יותר חזקים וחסינים והציפור יותר יפה בגודל ובניצוי עובדים יותר טוב .
דרך מיסחרי
הציפורים עובדים איתם אפילו אחרי החלפה וכשהם עוד לא מלאו שנה (חצי שנה או שמונה חודשים)>> כתוצאה מכך יש חלשים
ולא מוכנים לריבוי >> לא מאכלים וזורקים גוזלים ואז תתפלאו למה אומרים שהציפורים לא טובים בלגדל את הגוזלים שלהם!! ומעברים את הגוזלים אפילו את הביצים להורים מאמצים וצריך רשימה של תרופות למינהם גם כשקונים ציפורים צעירים יש סיכוי שימותו לך אחרי הקניה כתוצאה מהעברה ממקום למקום הציפורים לא מוכנים לשינוי בגיל כזה
טיפ מחנה תעבדו אך ורק עם ציפורים בגיל שנה או ציפורים בגיל 16 חודשים תנו לגולדיאנים צ'אנס יש סיכוי לא קטן שהם יגדלו בעצמם.. הדרך המיסחרי זה להשיג בצורה הזאת, יותר משלוש הטלות בשנה וזה לא מומלץ
טיפ
קחו בחשבון שכנרים או גולדנים צעירים לא תמיד יודעים מה לעשות, לכן יש הזדווגויות לא מוצלחות ויש דגירות לא מוצלחות ולפעמים גם כשבוקעים גוזלים ההורים עושים טעות שעולה לגוזלים בחיים. !!! לכן יש לחכות לזמן המתאים וליבדוק טוב עם הזוג מוכן לרבייה.