Tuesday, April 8, 2008

תראו איפה גולדנים עשו את הקן שלהם

נו זה קשה לגדל גולדנים??? תיראו איך הם מאכלים את הגוזלים שלהם בלי עזרה של בנגלזים גם בקן הזה גולדנים מגדלים יפה את הגוזלים שלהם