Sunday, June 8, 2008אני מתחיל לשים זוגות גולדנים לעבודה לעונה חדשה
כל הגולדנים הבוגרים שלי (אלה שהגיעו לגיל שנה)התלבשו יפה בצבע ועם ניצוי מלא וסופית שלהם
אין כמו גולדן שהתלבש בכל הצבע
ואני מתחיל לשים זוגות לעבודה לעונה חדשה

Until they have completed their moult you cannot be sure of their true colouring.
אין כמו גולדן שהתלבש בכל הצבע לכן שווה לחכות עד הסוף!! לניצוי המלא וסופית שלהםמגדלים רבים נוטים להעביר את ביצי הגולדיאנים לבנגלזים לצורך ריבוי. מנהג זה נפוץ עד כדי כך שיש מגדלים אשר מאמינים שגולדיאנים אינם מסוגלים לגדל את הגוזלים לבד. אבל גולדנים יודעים טוב לגדל את הגוזלים שלהם הינה התוצאות ב"שיטה הטבעית"