Tuesday, July 22, 2008


תופתעו לגלות שיותר ויותר מגדלים רוצים להישתמש בריבוי גולדנים בשיטה הטיבעית : ללא בנגלזים, ללא תרופות או אנטיביוטיקה מכל סוג שהוא לתת להורים להאכיל את הגוזלים זהו טרנד שהולך ומתחזק ברחבי העולם, ובסוף יגיע גם אל מגדלינו