Monday, May 19, 2008

gouldians are not weak!! אין דבר כזה גולדנים חלשים

gouldians are not weak!! some people name them to be.
In most cases it is man who makes the gouldian weak.


אין דבר כזה גולדנים חלשים וגם לא הגולדנים הכחולים
אינם חלשים כלל! בדרך כלל בני אדם הם שעושים אותם חלשים