Sunday, March 30, 2008

להאכיל 8 זה קטן להורים הגולדנים - raising 8

raising 8


לכל אלו שחושבים שהגולדנים לא מגדלים בבקשה
זוג גולדנים שמאכיל>> אפשר לסמוך עליו שהוא ימשיך להאכיל עוד הרבה דורות בעתיד ואפילו ילך וישתפר עם הזמן